Atruna

EUROPEAN JUDO UNION LTD.

Adrese: Suite 2, International House, Naxxar Road, San Gwann, SGN 9032, Malta
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: C 40649.
PVN reģ. numurs: MT 1834-5209
Nodokļu maksātāja numurs: 994397430

AUTORTIESĪBAS / ATĻAUJA KOPĒT

Šīs tīmekļa vietnes materiālu aizsargā autortiesību likums, Maltas tiesību akti, pamatnostādnes, noteikumi un starptautiski nolīgumi, kurus parakstījusi Maltas valdība. Tīmekļa vietnē publicētā informācija pieejama personīgai un nekomerciālai lietošanai. Šādos nolūkos to var kopēt bez maksas vai turpmākas atļaujas saņemšanas no Eiropas Džudo savienības (EJU) ar noteikumu, ka kopētie materiāli ir oriģinālu kopijas un ir norādīta atsauce uz EJU kā avotu. Kopētie materiāli nekādā gadījumā nedrīkst tikt uzskatīti par oficiālo versiju, kā arī saistīti ar EJU.

ATRUNA

Eiropas Džudo savienība (EJU) pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietnē esošā informācija būtu pareiza, bet neuzņemas atbildību par jebkādiem kaitējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties šādas informācijas lietošanas laikā. EJU nenodrošina kvalitātes pārbaudi ārējām saitēm, tostarp uzņēmumu vai tirgotāju nosaukumi, kas minēti lapās, nav uzskatāmi par konkrētā uzņēmuma vai tirgotāja produktu un/vai pakalpojumu reklāmu. Ja, apmeklējot šo tīmekļa vietni, pamanāt informāciju, kas jums raisa bažas, lūdzu, nosūtiet e-pasta ziņojumu Webmaster vai aizpildiet atsauksmju veidlapu.

Dizains un programmēšana: Memory Access, Lda.