Noteikumi*

*Atjaunināts 20.04.2020.

KONCEPTS

 • Projekts veidots bērniem, kas trenējas džudo skolās. Džudo tiek mācīts skolās kā mācību priekšmets sporta nodarbību laikā vai piedāvāts kā ārpusskolas aktivitāte. Skolas vecuma bērni, kas trenējas klubā, var piedalīties Džudo skolu līgas sacensībās.
 • Džudo nodarbībām skolā jābūt piemērotām un praktiski paveicamām ikvienam interesantam. Interesenti, kas vēlas ar džudo nodarboties nopietnākā līmenī, var iepazīties ar klubu piedāvājumu. Tie, kas trenējas džudo ne tikai skolā, tiks aicināti sacensties atbilstoši speciālam Nolikumam.
 • Iedrošinām vecākus un ģimenes locekļus apmeklēt pasākumus un atbalstīt bērnus.
 • Komandu veido: 4 dalībnieki katrā posmā (var būt jauktas komandas, piemēram, 3 meitenes un 1 zēns, 2 zēni un 2 meitenes, utt.), maksimālais dalībnieku skaits komandā ir 16.
 • Nav svara kategoriju. Svarīgi ievērot vecuma grupas.
 • Skolas, kas piedalās projektā, kļūst par Džudo skolu līgas biedriem. Skolas komanda, kas uzvar vietējā mērogā, kvalificējas nākamajam līmenim.
 • Skolas sacensības sastāv no 4 posmiem — teorētiskās ieskaites, fiziskās sagatavotības ieskaites, tehnikas paņēmienu izpildes un cīņas (viens pret vienu), ievērojot vecuma grupas. Katrā posmā iegūtie punkti tiek summēti, lai noskaidrotu uzvarētāju.
 • Pozitīvas vides radīšana: DALĪBA ir svarīgāka par UZVARU, jāuzsver KOMANDAS darbs, nevis INDIVIDUĀLIE centieni.
 • Jāņem vērā dalībnieku briedums, tāpēc noteikumi ir jāpielāgo, lai sniegtu iespēju piedalīties visiem neatkarīgi no brieduma pakāpes. Treneriem vienmēr jāapzinās un jāņem vērā brieduma atšķirības starp dalībnieku hronoloģisko un bioloģisko vecumu (cik vecs ir dalībnieks, un cik vecs dalībnieks šķiet).

 

VECUMA GRUPAS

G1 — 7–8 gadi

G2 — 9–10 gadi

G3 — 11–12 gadi

 

1. GRUPA (7–8 gadi)

A1 — ieskaite teorijā

A2 — ieskaite fiziskajā sagatavotībā

A3 — kritienu un metienu tehnika

A4 — cīņa (jostas satveršana)

 

2. GRUPA (9–10 gadi)

A1 — ieskaite teorijā

A2 — ieskaite fiziskajā sagatavotībā

A3 — kritienu un metienu tehnika

A4 — cīņa (pretinieka izgrūšana bez satvēriena veida (sumo)

 

3. GRUPA (11–12 gadi)

A1 — ieskaite teorijā

A2 — ieskaite fiziskajā sagatavotībā

A3 — kritienu un metienu tehnika

A4 — guļus cīņas tehnika (Shiai Ne Waza)

 

NOTEIKUMI KOMANDĀM

 • Skolas katrā komandā var pieteikt ne mazāk kā 4 dalībniekus, bet ne vairāk kā 16 dalībniekus.
 • Komandu veido 4 dalībnieki katrā posmā. Var būt jauktas komandas: 3 meitenes un 1 zēns vai 4 zēni utt.
 • Skola var pieteikt ne vairāk kā 4 atšķirīgas komandas katrā vecuma grupā. Tas nozīmē, ka viena komanda (4 dalībnieki) var piedalīties teorijas ieskaitē, cita komanda fiziskās sagatavotības ieskaitē utt. Obligāti jāievēro vecuma grupu sadalījums.
 • Pirms katra pārbaudījuma ir jāiesniedz dalībnieku saraksts.

 

IETEIKUMI VECĀKIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM (LĪDZJUTĒJIEM)

 • Veidot uzmundrinošus plakātus.
 • Veidot karogus.
 • Izmantot dziesmas, uzmundrinošus saukļus un pantiņus.
 • Lietot skanošus palīgrīkus (taurītes, bungas, sitamos kociņus utt.).
 • Ģērbties vienoti, piemēram, atbalstāmās komandas krāsās.
 • Ģimenes locekļi var izcept kūku, ko pasniegt pēc apbalvošanas.

 

Reģistrētiem lietotājiem pieejami tālāk norādītie dokumenti.

 • Nolikuma paraugs ar ieteikumiem sacensību veidam, tiesāšanas un punktu skaitīšanas noteikumi, apmācības, zīmējumi utt.
 • Ieteikumu materiāliem un aprīkojumam
 • Pieteikumu veidlapu paraugi
 • Skolas pasākuma rīkošanas vadlīnijas