Pravne napomene

EUROPEAN JUDO UNION LTD.

Adresa: Suite 2, International House, Naxxar Road, San Gwann, SGN 9032, Malta
Registracija poduzeća: C 40649
Identifikacijski br. PDV-a: MT 1834-5209
Porezni broj: 994397430

AUTORSKA PRAVA/ODOBRENJE REPRODUCIRANJA

Materijali na ovomu mrežnom mjestu podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima, malteškim zakonima, pravilima, uredbama i međunarodnim sporazumima u koje je stupila malteška vlada. Informacije koje ovo mrežno mjesto sadrži dostupne su za osobnu i nekomercijalnu javnu upotrebu. U ove svrhe, informacije se mogu reproducirati bez naknade ili daljnjeg dopuštenja Europske džudaške unije (EJU-a), a pod uvjetom da su reproducirani materijali izvorne kopije originala te da se EJU navede kao izvor. Reproducirani materijali ni na koji način neće se predstavljati kao službena inačica, ni kao materijali izrađeni u suradnji s EJU-om, ni kao materijali izrađeni uz suglasnost EJU-a.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Europska džudaška unija (EJU) poduzima sve mjere kako bi se održala točnost informacija na ovomu mrežnom mjestu, no ne može preuzeti odgovornost za neimovinsku ni drugu štetu koja se može nanijeti upotrebom ovih informacija. EJU ne provodi kontrolu kvalitete vanjskih poveznica; uključenost naziva/imena bilo kojeg poduzeća ili trgovca na mrežnim stranicama ne bi se trebala shvatiti kao preporučivanje proizvoda i/ili usluga navedenog poduzeća ili trgovca. Ako na ovomu mrežnom mjestu pronađete išta što bi moglo biti zabrinjavajuće, pošaljite poruku e-pošte administratoru mrežnog mjesta ili upotrijebite obrazac za povratne informacije.

Dizajn i programiranje: Memory Access, Lda.