Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu stránek www.judoschoolsleague.com!

1.0 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se chránit soukromí našich návštěvníků a nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje týkající vás jako návštěvníka, pokud je neposkytnete dobrovolně. Veškeré osobní údaje, které nám zašlete, budou na stránkách www.judoschoolsleague.com archivovány v souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 2001.

2.0 ZÁKON O OCHRANĚ ÚDAJŮ Z ROKU 2001

Zákon o ochraně údajů z roku 2001 byl schválen dne 14. prosince 2001 a do účinnosti vstoupil dne 15. července 2003. Máme tudíž zákonnou povinnost respektovat a chránit jakékoli osobní údaje, které od vás získáme, a tuto povinnost se zavazujeme dodržovat. Přijmeme veškeré nezbytné pojistky proti neoprávněnému přístupu a vaše údaje získané od vás jako návštěvníka nepředáme žádné třetí straně ani vládnímu úřadu, pokud nám k tomu neudělíte souhlas.

3.0 ZÍSKANÉ ÚDAJE

Shromažďujeme o vás jako o návštěvníkovi tři druhy údajů:

3.1 - KONTAKT NEBO ZPĚTNÁ VAZBA:

Když vyplníte formulář ke kontaktu na nás nebo pro zpětnou vazbu, použijeme osobní údaje odeslané ve formuláři pouze pro účely odpovědi na vaši zprávu. Tyto osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné, a jakmile bude splněn požadavek zpětné vazby, budou odstraněny.

3.2 - ÚDAJE O STAHOVÁNÍ:

Pokud si na naší stránce přečtete nebo z ní stáhnete nějaké údaje, automaticky shromažďujeme a skladujeme následující neosobní údaje:

  • Požadovaná webová stránka nebo stahování;
  • Zda byl požadavek úspěšný či nikoli;
  • Datum a čas přístupu na stránku;
  • Internetová adresa webové stránky nebo jméno domény počítače, z něhož jste ke stránce přistoupili;
  • Internetová adresa webové stránky nebo jméno domény počítače, z něhož jste ke stránce přistoupili;
  • Nezapomínejte, že tyto údaje jsou určeny výlučně pro použití stránky www.judoschoolsleague.com, nebudou sdíleny, pronajímány ani prodávány žádným způsobem žádné jiné organizaci.

 

3.3 - ÚDAJE O VYUŽÍVÁNÍ STRÁNKY

www.judoschoolsleague.com vytváří soubory „cookie“ za každou relaci, kdy navštívíte naše webové stránky. Tyto soubory cookie ukládají údaje odesílané do vašeho prohlížeče - spolu s webovou stránkou, když se k webové stránce připojíte. Váš prohlížeč odešle informace o souboru cookie jen na doménu, z níž soubor cookie pochází, tj. www.judoschoolsleague.com, a žádná jiná webová stránka o tyto údaje nemůže žádat. Když se vrátíte na www.judoschoolsleague.com, soubor cookie je odeslán zpět na webový server spolu s vaším novým požadavkem.

4.0 ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše stránky mají řadu odkazů na jiné místní a mezinárodní organizace a úřady. V některých případech může být vyžadováno přesměrovat uživatele na jiné webové stránky jiných organizací poté, co od uživatelů obdržíme příslušné povolení. Je pro vás nutné mít na paměti, že po přesměrování na jinou stránku již nejste na naší webové stránce a vaše relace se řídí zásadami ochrany osobních údajů nové stránky.

5.0 PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

Můžete nás kdykoli požádat o sdělení, jaké údaje o vás ve skutečnosti shromažďujeme v danou dobu. Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nepřesností a případně jejich vymazání, pokud k tomu dosud nedošlo.

6.0 ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud dojde k jakékoli změně těchto zásad ochrany osobních údajů, nahradíme tuto stránku aktualizovanou verzí. Je tedy ve vašem vlastním zájmu podívat se na stránku „Zásady ochrany osobních údajů“ kdykoli při své návštěvě webové stránky, abyste měli povědomí o jakýchkoli změnách, které se mohou čas od času objevit.