Zkušební turnaj školní ligy juda

Dne 18. ledna 2020 se v Moskvě uskutečnila dosud nebývalá školní soutěž pod záštitou národní federace EJU jako zkušební akce před spuštěním školní ligy juda. Turnaj se konal v gymnáziu Jevgenije Primakova a zúčastnilo se ho osm týmů ze šesti škol. Každý tým složený z pěti chlapců se zúčastnil tří disciplín (fyzický trénink, ukázka techniky juda a zápas v judu) dle rozdělení do pěti váhových kategorií (do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg a nad 38 kg pro děti ročníků 2010-2011, a do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg a nad 42 kg pro děti ročníků 2008-2009). Každý tým doprovázeli rodiče, rodinní příslušníci a ředitelé škol, a všichni je celý den velmi nadšeně povzbuzovali.
 
 Akce v Moskvě se stala oblastní fází, která položila základy k dalšímu rozvoji národní školní ligy v Rusku a stanovila výhledy pro účast nejlepšího ruského školního týmu na finálovém turnaji evropské školní ligy.
 
 Prezident Evropské unie juda, pan Sergej Solovejčik událost představil státním i oblastním ministrům školství a tělovýchovy a objasnil smysl a výhody tohoto projektu pro celou společnost. „Školní judo je pro náš sport zcela nový směr. Umožňuje dětem, které se v budoucnosti nechtějí věnovat sportu na profesionální úrovni, možnost získat kvalitní tělovýchovné lekce. Současně to přináší školám další motivaci věnovat se sportu. Chceme, aby školy byly hrdé nejen na výsledky vzdělávání, ale i na sportovní úspěchy, v tomto případě na vítězství školního týmu juda.“
 
 Viceprezidentka EJU, paní Jane Bridgeová, měla z moskevské akce velkou radost: „Školní liga juda je vynikající iniciativou a vyzýváme všechny školy, aby se do tohoto projektu zapojily. Judo je pro děti báječná aktivita, a pokud jim umožníme trénovat ve škole, znamená to skvělé seznámení se s naším sportem. Projekt školní ligy juda umožní každému dítěti absolvovat hodnotný trénink, který je připraví na život. Doufáme, že se do této iniciativy zapojí řada škol.“
 
 Prezident lotyšské federace juda, pan Vsevolods Zelonijs, který se akce zúčastnil jako jeden z VIP hostů, prohlásil, že cesta tímto směrem je v jeho domácí zemi velmi aktivně podporována: „Každé dítě sní o sportu a školní liga juda může dětem takovouto příležitost poskytnout. Při trénování juda z dítěte roste cenný člen společnosti. Věříme, že po začátku v Rusku bude evropská školní liga juda pokračovat v Lotyšsku a rozšíří se do celého světa.“

VÝSLEDKY
Zkušební turnaj školní ligy juda
„Naděje Moskvy a moskevské oblasti“
18. ledna 2020
Moskevská oblast, Rusko

Ročníky 2008-2009
1 - Škola č. 1173,
2 - Gymnázium Jevgenije Primakova
3 - Škola Zarechenskaya
3 - Škola č. 548

Ročníky 2010-2011
1- Mezinárodní škola Vnukovo
2 - Škola č. 1595
3 - Gymnázium Jevgenije Primakova
3 - Škola Zarechenskaya

Videa

Galerie