Právní ustanovení

EUROPEAN JUDO UNION LTD.

Adresa: Suite 2, International House, Naxxar Road, San Gwann, SGN 9032, Malta
Registrace společnosti: C 40649
Č. poplatníka DPH: MT 1834-5209
Daňové číslo: 994397430

AUTORSKÁ PRÁVA/SOUHLAS S REPRODUKCÍ

Materiál na této webové stránce se řídí ustanoveními zákona o autorských právech, zákony Malty, zásadami, nařízeními a mezinárodními dohodami, které uzavřela vláda Malty. Informace na této webové stránce jsou k dispozici pro osobní a nekomerční veřejné účely. Pro tyto účely mohou být bezplatně či bez dalšího souhlasu Evropské unie juda (EJU) reprodukovány, pokud jsou reprodukované materiály skutečné kopie originálů a je-li EJU identifikována jako jejich zdroj. Reprodukované materiály nesmějí být v žádném případě vydávány za oficiální verzi ani za materiály vytvořené v rámci partnerství nebo se souhlasem EJU.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Evropská unie juda (EJU) usiluje o zachování maximální přesnosti informací na této webové stránce, ale nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo poškození, k nimž může vlivem využití údajů dojít. EJU neposkytuje kontrolu kvality vnějších odkazů; umístění jakýchkoli obchodních názvů nebo jmen obchodníků na těchto stránkách nelze vykládat jako doporučení této společnosti nebo výrobků a/nebo služeb takového obchodníka. Pokud na této webové stránce zjistíte cokoli, co vyvolává obavy, zašlete prosím e-mail správci stránky nebo použijte formulář pro zpětnou vazbu.

Návrh a programování: Memory Access, Lda.