Pravidla*

*Aktualizace ze dne 20.04.2020

KONCEPT

 • Tento projekt je určen pro děti, které se věnují judu ve škole. Judo se učí na školách - během hodin tělesné výchovy nebo jako mimoškolní aktivita. Školní děti, které trénují v klubu, se mohou zapojit do soutěží školní ligy juda.
 • Úvod do juda ve školním prostředí by měl být pro každého pozitivním zážitkem. Ti, kdo se chtějí judu věnovat na vyšší úrovni, mohou přestoupit do klubů. Ti, kdo se judu nevěnují pouze ve škole, budou přizváni k účasti za odlišných pravidel.
 • Akcí by se měli účastnit i rodiče a rodinní příslušníci, kteří zajistí vynikající podporu.
 • Složení týmu: 4 děti na každou činnost (v jakékoli kombinaci: 3 dívky a 1 chlapec, 2 chlapci a 2 dívky atd.), maximálně 16 dětí v týmu.
 • Žádné hmotnostní kategorie, je nutno respektovat věkové skupiny.
 • Zúčastněné školy se stanou členy školní ligy juda. Školní tým, který zvítězí na místní úrovni, se kvalifikuje na další úroveň.
 • Školní soutěž se skládá ze 4 činností - teoretická, fyzická, technická a zápas - podle věkové skupiny. Body dosažené v každé činnosti se sčítají a podle nich se určí vítěz.
 • Je nezbytné vytvořit pozitivní prostředí: ÚČAST je důležitější než VÍTĚZSTVÍ, zapojení TÝMU je více než úsilí JEDNOTLIVCE.
 • Je nutno zvážit míru dozrávání jednotlivců, aby bylo možno pravidla přizpůsobit pro zapojení všech úrovní vyspělosti dětí. Trenéři musejí mít vždy na paměti a zvážit rozdíly ve vyspělosti mezi chronologickým a biologickým věkem (kolik dítěti je a na kolik dítě vypadá).

 

VĚKOVÉ SKUPINY

1. SKUPINA - 7/8 let

2. SKUPINA - 9/10 let

3. SKUPINA - 11/12 let

 

1. SKUPINA (7-8 let)

A1 - Teoretická zkouška

A2 - Fyzická zkouška

A3 - Pády a technická zkouška

A4 - Zápas (uchopení pásku)

 

2. SKUPINA (9-10 let)

A1 - Teoretická zkouška

A2 - Fyzická zkouška

A3 - Pády a technická zkouška

A4 - Zápas (sumo)

 

3. SKUPINA (11-12 let)

A1 - Teoretická zkouška

A2 - Fyzická zkouška

A3 - Pády a technická zkouška

A4 - Zápas (Shiai Ne Waza)

 

PRAVIDLA PRO TÝMY

 • Školy mohou zapojit minimálně 4 děti, maximálně 16 členů v týmu.
 • Tým tvoří 4 děti na každou činnost. Jakákoli kombinace je možná: 3 dívky + 1 chlapec, 4 chlapci atd.
 • Škola může do každé věkové kategorie přihlásit až 4 různé týmy dětí. Jeden čtyřčlenný tým se může účastnit teoretické zkoušky, jiný čtyřčlenný tým fyzické zkoušky atd. Musejí být přísně dodrženy věkové skupiny.
 • Jména nominovaných budou uvedena před každým vyhodnocením.

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE A FANOUŠKY (SKUPINY FANOUŠKŮ):

 • vytváření povzbuzovacích plakátů,
 • vlajky,
 • písně, popěvky a provolávání,
 • „hudební doprovod“ (party frkačky, bubny, řehtačky atd.),
 • společný oděv pro identifikaci týmu,
 • rodinní příslušníci mohou upéct koláč, který bude podáván při předávání cen po soutěži.

 

Následující dokumenty jsou k dispozici pro autorizované uživatele:

 • Doporučení a návrhy s doporučeními pro druhy soutěží, pravidla pro rozhodčí a bodování, trénink, losování atd.
 • Doporučení pro materiály a vybavení
 • Vzory přihlášek
 • Pokyny pro pořádání školních turnajů