Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте www.judoschoolsleague.com!

1.0 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се ангажираме да защитаваме поверителността на нашите посетители и не събираме никакви лични за вас, освен ако не ги предоставите доброволно. Личните данни, които сте ни съобщили, се пазят единствено на www.judoschoolsleague.com, в съответствие със Закона за защита на личните данни от 2001 г.

2.0 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ 2001 г.

Законът за защита на личните данни от 2001 г. е публикуван на 14 декември 2001 г. и влиза в пълна сила на 15 юли 2003 г. Ето защо имаме законово задължение да уважаваме и защитаваме личните данни, събрани от вас и ние спазваме това наше задължение. Взимаме необходимите предпазни мерки, за да предотвратим непозволен достъп и не предаваме данните, събрани от вас като посетител, на трети страни или държавни институции без ваше съгласие.

3.0 СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

В качеството ви на посетител, ние събираме от вас три вида информация:

3.1 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА ИЛИ ОБРАТНА ВРЪЗКА:

Когато попълвате формуляра в раздел „Връзка с нас“ или „Обратна връзка“, ние използваме ние използваме изпратените във формуляра лични данни, само за да отговорим на вашето съобщение. Тези лични данни няма да се пазят по-дълго от необходимото и ще бъдат унищожени, веднага след като искането за обратна връзка е изпълнено.

3.2 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНИЯ:

Ако четете или изтегляте информация от нашия сайт, ние автоматично събираме и съхраняваме следните не лични данни:

  • Искана уеб страница или изтегляне;
  • Дали искането е успешно или не;
  • Дата и време на посещение на уеб сайта;
  • Интернет адрес или име на домейна на компютъра, от който сте влезли в сайта;
  • Интернет адрес или име на домейна на компютъра, от който сте влезли в сайта;
  • Моля отбележете, че тази информация е за използване единствено от www.judoschoolsleague.com и не се споделя, предава или продава по никакъв начин на друга организация.

 

3.3 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.judoschoolsleague.com използва „бисквитки“ всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт. Тези „бисквитки“ съхраняват информация, която се изпраща към вашия браузър - заедно с уеб страница - когато посещавате нашата уеб страница. Вашият браузър връща информацията от „бисквитките“ единствено към домейна, откъдето произхожда „бисквитката“, т.е. www.judoschoolsleague.com като никой друг уеб сайт не може да изиска тази информация. Когато посещавате отново www.judoschoolsleague.com, „бисквитката“ се изпраща обратно към интернет сървъра заедно с вашето ново искане.

4.0 ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Нашият сайт съдържа множество връзки към регионални и международни организации и агенции. В някои случаи, в полза на посетителя, може да е необходимо да ви свържем с уеб сайтовете на други организации, след като съответно сме поискали позволение от посетителите. За вас е важно да отбележите, че след като се свържете с друг сайт, вече не сте на нашия сайт и ставате обект на политиката за поверителност на новия уеб сайт.

5.0 ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

По всяко време можете да ни попитате каква информация имаме за вас, ако има такава в конкретния момент. Имате право всяка неправилна информация да бъде поправена и, където е приложимо, изтрита, ако вече не е унищожена.

6.0 ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ако в политиката за поверителност настъпят промени, ние ще заменим тази страница с обновена версия. Ето защо е във ваш интерес да проверявате страницата „Политика за поверителност“ винаги, когато посещавате нашия уеб сайт, така че да сте в течение на всички промени, които могат да бъдат правени от време на време.