Правна информация

EUROPEAN JUDO UNION LTD.

Адрес: Suite 2, International House, Naxxar Road, San Gwann, SGN 9032, Malta
 Фирмена регистрация: C 40649
 No по ДДС: MT 1834-5209
 Данъчен номер: 994397430

АВТОРСКИ ПРАВА/РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Материалите на този уеб сайт са защитени от разпоредбите на Закона за авторското право, законите на Малта, политики, разпоредби и международни споразумения, постановени от Правителството на Малта. Информацията, съдържаща се на този уеб сайт е на разположение за лично и некомерсиално обществено използване. За тези цели тя може да бъде възпроизвеждана безнаказано и без допълнително разрешение от Европейския съюз по джудо (ЕСД) при положение, че възпроизведените материали са верни копия с оригиналите и, че ЕСД е указан като източник. Възпроизведените материали по никакъв начин не трябва да бъдат представяни като официална версия или като създадени в сътрудничество или със съгласието на ЕСД.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Европейският съюз по Джудо (ЕСД) полага всички усилия да поддържа достоверността на информацията в този уеб сайт, но не може да носи отговорност за евентуални вреди, загуби или щети, които биха могли да възникнат от използването на тази информация. ЕСД не осъществява контрол върху външните връзки; включването на имена на фирми или търговски наименования на нашите страници не трябва да се приема като препоръка за продуктите или услугите на тези фирми или търговци. Ако на уеб сайта откриете нещо, което ви безпокои, моля изпратете имейл на администратора или използвайте формуляра за обратна връзка.

Дизайн и програмиране: Memory Access, Lda.